Info

"SUmmer on Lidingö" eller "SOL" är sommarverksamheten på lidingö från årskurs 6 till gymnasiet.

Sol skapades och bedrivs av lidingö stads fritidsgårdar.

alla sols verksamheter är gratis.*

Vissa arrangemang kräver föranmälan
Alla kommunala resor står besökaren själv för